חיפושית גרירה

גוף דמוי חיפושית, אגזוז קולית 3.5X22.5cm