רכב משטרה

גלגלים קטנים שחורים, צ'קלקה פקק אדום שפורפרת 4.5X9cm